Verksamhetsområde

Vi levererar och monterar, fullt komplett maskinellt utrustade:
Vattenverk
Tryckstegringsstationer
Avloppsreningsverk
Avloppspumpstationer
Dagvattenpumpstationer

Vi bygger även om redan befintliga verk och stationer, allt efter kundens önskemål, exempelvis:
Ombyggnad av större och mindre filteranläggningar.
Nya kompletta rörgallerier i befintliga verk och stationer

I vår verkstad tillverkas ett stort antal produkter, i huvudsak i rostfria material:
Prefabricerade rörgallerier efter önskemål, ingjutningsdetaljer, rörgenomföringar, även skärmar, lådor, böjar och klammer.
FEROS förtjockaromrörare, komplett med flytslamskrapa/-avdrag samt cirkulär utloppsränna.
FEROS flockningsomrörare.
FEROS vattenfilter, öppna alternativt slutna. Kan levereras komplett med yttre rörsystem.
FEROS filtermaterialpåfyllare.
FEROS vattenluftare för avdrivning av aggressiv kolsyra, radon, svavelväte m.m.
FEROS nedstigningsluckor, pumpluckor, valfria dimensioner: Slät säkerhetslucka, överfalsad lucka med eller utan isolering respektive säkerhetsgaller eller runda luckor, exempelvis som ersättning för betonglock.

FEROS brunnsöverbyggnad, fällbar, valfri färg, exempelvis skogsgrön.
FEROS pumpstationsbyggnad i trä, mått 2,5 m x 2,5 m.
Ventilationsrör, med insektsnät.
Ventilationshuv, avsedd för renscontainer.
Intagssil, avsedd för råvattenintag.
Golvbrunn alternativ golvränna, med sandfång.
Stegar, med eller utan ryggskydd, exempelvis för vattenreservoarer.
Arbetsplattformar, för vattenledningar m.m.
        
För omgående leverans finns:
FEROS pump- och nedstigningsluckor.
Ventilationsrör, med insektsnät.
Rostfria rör, böjar, L-kragar, rörklammer.
Lösflänsar.

Finns det frågor eller funderingar angående vårt verksamhetsområde?
Kanske du har ett tekniskt problem?
Hör av dig får vi diskutera!
Vi tillverkar och monterar allt inom rostfritt, efter Era önskemål!