Kvalitetssystem

FEROS strävar efter att i rätt tid leverera felfria produkter som uppfyller kundernas behov och förväntningar. FEROS ska genom ständiga förbättringar alltid vara den självklara leverantören.
Vårt kvalitetsmål inom företaget är att på ett kostnadseffektivt sätt leverera produkter som uppfyller kundernas krav på kvalitet och leveranstid. Detta förutsätter ett väl inarbetat kvalitetsmedvetande i
hela produktionen.

Miljöpolicy

Vi vill bedriva vår verksamhet på ett miljömässigt korrekt sätt och genom att
tillämpa miljöprinciper, göra ständiga förbättringar i företagets miljöarbete.

 

Vill du veta mer om detta? Ta gärna kontakt med oss, så berättar vi mer!